Hoàn thành đóng điện công trình
2018-03-13

Hoàn thành đóng điện công trình

Để nâng cao độ tin cậy và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư 44,105 tỷ đồng và giao PTC2 đại diện chủ đầu tư quản lý dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn.

PTC2 đã giao Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện số 5 thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty CP EVN Quốc tế thực hiện tư vấn giám sát; Đội Sửa chữa – Thí nghiệm trực tiếp thi công công trình; đơn vị nghiệm thu và vận hành công trình sau khi hoàn thành là Truyền tải điện Đà Nẵng.

Trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) được đưa vào vận hành từ năm 1999, ban đầu có quy mô 2 máy biến áp 110 kV – 25 MVA và 2 máy biến áp 220 kV – 125 MVA. Trong thời gian gần đây Trạm Hòa Khánh thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy, quá tải.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải, đặc biệt là cấp điện liên tục cho Khu công nghiệp Hòa Khánh, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đầu tư trên 53,4 tỷ đồng và giao nhiệm vụ cho PTC2 triển khai thực hiện dự án nâng công suất Trạm Hòa Khánh. Công trình do Công ty CP Xây dựng điện 5 tư vấn thiết kế; Đội Sửa chữa – Thí nghiệm thi công xây lắp, Truyền tải điện Đà Nẵng thực hiện tư vấn giám sát, nghiệm thu và tiếp nhận vận hành.

Công trình có quy mô chính: Thay máy biến áp 220 kV – 125 MVA hiện hữu bằng máy biến áp 220 kV – 250 MVA do Công ty Thiết bị điện Đông Anh sản xuất; thay thế, cải tạo, bổ sung, lắp đặt các thiết bị liên quan cho phù hợp với máy biến áp mới.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay của các phụ tải của khu công nghiệp Hòa Khánh và cả khu vực ngày càng tăng,  việc hoàn thành dự án nâng công suất máy biến áp 220 kV tại Trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh là hết sức cần thiết.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ nâng tổng dung lượng của Trạm từ 300 MVA lên 425 MVA và góp phần nâng cao khả năng mang tải, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực nói chung và khu công nghiệp Hòa Khánh nói riêng. Việc triển khai thực hiện dự án này phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2020./.