Giới thiệu

 

Quá trình hình thành và phát triển

31.05.2007

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đối tác như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà và một số đơn vị trong EVN…. đã xúc tiến thành lập Công ty cổ phần EVN Campuchia. (tiền thân của Công ty Cổ phần EVN Quốc tế).

12.09.2007

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty cổ phần EVN Campuchia với số vốn điều lệ 2.400 tỷ đồng.

2.05.2008

Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) và trong tháng 09/2008 Công ty tiến hành chuyển trụ sở vào thành phố Đà Nẵng ngày 01/10/2008.

25.09.2008

Công ty được Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là chứng nhận đang ký Doanh nghiệp)  số 3203002232. Cho đến hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh 6 lần và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/05/2016 với mã số doanh nghiệp 0102379203.

22.07.2010

Công ty cổ phần EVN Quốc tế được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 2035/UBCK-QLPH.

22.06.2011

Công ty cổ phần EVN Quốc tế được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán lần đầu số 43/2011/GCNCP-VSD ngày 22/06/2011, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 36.572.145 cổ phiếu.

01.03.2012

Công ty được VSD cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 43/2011/GCNCP-VSD-1 thay đổi lần thứ 01 do đăng ký chứng khoán bổ sung với số lượng chứng khoán đăng ký thay đổi là 36.677.145 cổ phần

18.05.2016

Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ Công ty theo số vốn thực góp. Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp. Đà Nẵng đã cấp đổi (lần 6) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho EVNI, trong đó đã điều chỉnh vốn điều lệ về đúng bằng số vốn thực góp là 366.771.450.000 đồng.

20.02.2017

Công ty được chấp thuận giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom với mã chứng khoán EIC, ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu là 28/02/2017; Số lượng cổ phiếu lưu hành: 36.677.145 cổ phiếu.

Cơ cấu vốn điều lệ và cổ đông lớn

STT Tên cổ đông Số tiền
(Triệu đồng)
Tỷ lệ
1 Tổng công ty Phát điện 1 95.545 26,05%
2 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 70.800 19,30%
3 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 43.200 11,78%
4 Ngân hàng TMCP An Bình 37.800 10,31%
5 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 28.800 7,85%
6 Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam 24.000 6,54%
7 Các cổ đông còn lại 95.426 26,02%
Tổng 366.771 100%

Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách gần nhất (ngày 26/3/2018): 1845, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1827 cổ đông thể nhân.

Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

Công ty Cổ phần EVN Quốc tế hoạt động theo mô hình tổ chức công ty cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định tại Điều lệ Công ty. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm 3 đơn vị phòng ban, 01 văn phòng đại diện tại nước ngoài.

Văn phòng đại diện Công ty cổ phần EVN Quốc tế tại Phnom Pênh, Vương Quốc Campuchia: Là đơn vị hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Campuchia. Nhiệm vụ chủ yếu là làm đầu mối, xúc tiến, liện hệ các công việc của EVNI tại Campuchia.

Công ty liên kết: Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (Vương quốc Campuchia)

Hoạt động kinh doanh

Công ty cổ phần EVN Quốc tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Công ty mẹ là công ty cổ phần thành lập tại Việt Nam, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam, thực hiện đầu tư các dự năng lượng tại nước ngoài, chủ yếu là tại Campuchia và Lào. Đối với mỗi dự án, Công ty sẽ thành lập các công ty con với sự tham gia góp vốn của các đối tác trong và ngoài nước, để trực tiếp thực hiện đầu tư và điều hành dự án.

(Dự án tủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia)

Đối với các công trình năng lượng trong nước, Công ty cổ phần EVNI Quốc tế cung cấp dịch vụ Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 500 kV; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

(Tư vấn giám sát thi công Công trình Công nghiệp – Năng lượng)

Đối tác - Khách hàng