Nắng gió công trường anh không sợ!
Sáng sớm vừa đến cơ quan, anh/chị/em văn phòng còn đang rôm rả chào hỏi nhau, tôi tranh thủ lướt qua những dòng nhật ký viết vội của đồng nghiệp, bất chợt bắt gặp những...