Hội thao CNVCLĐ EVNI 2019
Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 ­- 21/12/2019), đồng thời, phát động phong trào thi đua việc rèn luyện thân thể, nâng...