Thông báo tuyển dụng
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần EVN Quốc tế cần tuyển dụng 01 Kỹ sư điện. Yêu cầu như sau: 1. Đối tượng dự tuyển – Là công...