Tích nước hồ chứa
2018-03-13

Tích nước hồ chứa

Ngày 25/9/2017 tại dự án thủy điện Hạ Sê San 2, Thủ tướng Vương quốc Campuchia HunSen chủ trì nhấn nút đóng cửa tràn nhà máy chính thức tích nước hồ chứa.

Tại buổi lể Thủ tướng được đại diện Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2; Bộ Công nghiệp Mõ và Năng lượng Campuchia báo cáo tiền trình thực hiện dự án và kế hoạch phát điện tổ máy 1 vào ngày 30/11/2017 đảm bảo theo kế hoạch tiến độ đề ra. Trong dịp này, Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 đã phát động chương trình thi công nước rút trong 100 ngày hoàn thành phát điện tổ máy 1.

 

Một số hình ảnh trong Lễ tích nước của Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:

Phía hạ lưu của nhà máy