Hoàn thành giai đoạn đo gió, đánh giá tiềm năng gió và hiệu quả của dự án Điện gió Bến Tre.
2018-02-09

Hoàn thành giai đoạn đo gió, đánh giá tiềm năng gió và hiệu quả của dự án Điện gió Bến Tre.

Dự án Điện gió Bến Tre được triển khai theo Chứng nhận chủ trương đầu tư số 2976/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre, ngày 08/12/2016. Vị trí dự án được triển khai tại bãi bồi ven biển và ngoài khơi xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn thi công: giai đoạn 1 từ năm 2017-2019 với 30 trụ tua bin, tổng công suất 60MW; giai đoạn 2 từ năm 2020-2022, với 85 trụ tua bin, tổng công suất 170MW.

Đại diện chủ đầu tư (Tổng công ty Phát điện 1 – EVNGENCO1) là Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã thực hiện giai đoạn đo gió, đánh giá tiềm năng gió và hiệu quả của dự án từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2017.

Hiện nay, công tác đo gió được Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 thực hiện để thu thập dữ liệu, đo đạc, tính toán tốc độ gió trung bình, mật độ không khí để đưa ra thiết kế kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngày 9/2, tại tỉnh Bến Tre, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bến Tre, về công tác đầu tư xây dựng các dự án điện sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, thống nhất kết quả phân tích số liệu đo gió 12 tháng để từ đó có cơ sở tính toán cho phát triển dự án.

* Tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Bến Tre:

– Tháng 12/2016 ÷ 12/2017: Đo gió, đánh giá tiềm năng gió và hiệu quả của dự án;

– Quý I/2018: Khảo sát, lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi;

– Quý II/2018: Khảo sát, lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu và lựa chọn Nhà thầu; thực hiện tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị và tư vấn; thực hiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, cho thuê đất;

– Tháng 07/2018: Khởi công xây dựng dự án giai đoạn 1 (60MW);

– Tháng 06/2019: Đưa công trình giai đoạn 1 vào vận hành;

– Quý I/2020: Khởi công xây dựng dự án giai đoạn 2;

– Quý IV/2021: Hoàn thành dự án giai đoạn 2 vào vận hành (170MW).

(Lê Thanh Khoa – Phòng Kỹ thuật EVNI)