Trạm biến áp 220kV
2020-03-05

Trạm biến áp 220kV

Trạm biến áp 220kV Đăk Nông