Giới thiệu dự án
2017-11-01

Giới thiệu dự án

*Khái quát về dự án, gói thầu TVGS:

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
 • Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
 • Tên công trình: Nâng công suất MBA 500/220kV tại SPP 500kV Vũng Áng.
 • Nguồn vốn đầu tư: Vốn EVNNPT.

 

*Giới thiệu gói thầu TVGS:

 • Tên gói 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (phần thuê ngoài)
 • Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Loại hợp đồng: Trọn gói;
 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn – hai túi hồ sơ;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày (phù hợp tiến độ xây lắp).

 

*Mục đích dự án:

 • Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia.
 • Hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia.

 

*Địa điểm xây dựng: Dự án được thực hiện trong hàng rào hiện có của SPP 500kV Vũng Áng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

*Quy mô của dự án:

 • Lắp đặt MBA 900MVA-500/220/35kV thay thế cho MBA 450MVA-500/220/35kV hiện có.
 • Thay thế dao cách ly, biến dòng điện 220kV và thay thế dây dẫn từ SPP 220kV NMNĐ Vũng Áng 1 đến MBA 900MVA-500/220/35kV.
 • Cải tạo, bổ sung giàn ống thanh cái 35kV.
 • Lắp đặt kháng điện 35kV.
 • Hoàn thiện hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ PCCC và các hệ thông liên quan khác phù hợp với lắp đặt thiết bị mới của trạm.