Giới thiệu dự án TBA 220kV Đăk Nông
2018-03-10

Giới thiệu dự án TBA 220kV Đăk Nông

*Khái quát về dự án, gói thầu TVGS:

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
 • Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
 • Tên công trình: TBA 220kV Đăk Nông.
 • Nguồn vốn đầu tư: Vốn EVNNPT.

 

*Giới thiệu gói thầu TVGS:

 • Tên gói 14: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (phần thuê ngoài)
 • Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Loại hợp đồng: Trọn gói;
 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn – hai túi hồ sơ;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 330 ngày (phù hợp tiến độ xây lắp).

 

*Mục tiêu của dự án: Trạm biến áp 220kV Đắk Nông được Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng những mục tiêu sau:

 • Đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Đắk Nông nói chung đang phát triển rất nhanh.
 • Tăng cường liên kết hệ thống, nâng cao độ an toàn, tin cậy, chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực.
 • Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

 

*Địa điểm xây dựng: Vị trí trạm biến áp 220kV Đắk Nông được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận theo văn bản số 5920/UBND-CNXD ngày 25/11/2015, vị trí TBA 220kV Đắk Nông  được đặt trên khu đồi thấp thuộc địa phận thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, địa điểm xây dựng trạm biến áp có đặc điểm chính sau:

 • Phía Bắc giáp khu rừng cà phê thuộc thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
 • Phía Đông giáp khu rừng cà phê thuộc thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
 • Phía Nam giáp hồ thủy lợi thuộc thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
 • Phía Tây giáp khu rừng cà phê thuộc thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

QUY MÔ CỦA CÔNG TRÌNH:

*Công suất trạm: Trạm biến áp 220kV Đắk Nông được thiết kế với quy mô 2 máy biến áp tự ngẫu 220kV – 125MVA.

Phần điện nhất thứ:

 • Lắp 02 máy biến áp: MBA- 125MVA-220kV /110/10kV.
 • Lắp đặt hệ thống phân phối 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng lắp đặt 02 máy biến áp, 02 ngăn đường dây đi Trạm biến áp 500kV Đắk Nông và TBA 220kV Điện Phân Nhôm, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn mạch vòng, dự phòng đất lắp thiết bị đóng cắt cho 02 ngăn đường dây đấu nối trong tương lai, sử dụng các thiết bị phân phối ngoài trời.
 • Lắp đặt hệ thống phân phối 110kV theo sơ đồ hệ thống 2 thanh cái có thanh cái vòng gồm 14 ngăn với 08 ngăn lộ đi (trước mắt lắp đặt 04 ngăn, 04 ngăn dự phòng), 02 ngăn MBA, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn mạch vòng, 02 ngăn dự phòng lắp thiết bị bù, sử dụng các thiết bị phân phối ngoài trời.
 • Sơ đồ phía 10kV được thiết kế sơ đồ khối gồm các thiết bị 10kV ngoài trời như máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van…
 • Lắp đặt 02 máy biến áp tự dùng gồm: 250kVA-22/0,4kV nối với lưới 22kV của địa phương.
 • Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét toàn trạm.
 • Lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài trời.
 • Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, điều hòa và thông gió cho các phòng chức năng của nhà điều khiển trung tâm và nhà điều khiển bảo vệ.

 

Phần điện nhị thứ: Phù hợp với sơ đồ nối điện chính và để đáp ứng được các yêu cầu về vận hành an toàn, tin cậy đối với hệ thống điện, giải pháp trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và đo đếm điện năng được thiết kế lắp đặt mới cho các phần tử sau:

 • 02 ngăn đường dây 220kV.
 • 01 ngăn liên lạc 220kV.
 • 01 ngăn mạch vòng 220kV.
 • 01 Ngăn lộ tổng 220kV của MBA AT1.
 • 01 MBA 220/110/10kV AT1.
 • 01 Ngăn lộ tổng 110kV của MBA AT1.
 • 04 đường dây 110kV.
 • 01 ngăn liên lạc 110kV.
 • 01 ngăn mạch vòng 110kV
 • Tự dùng 0,4 kV -TM1 nhận điện từ phía 22kV MBA AT1
 • Tự dùng 0,4kV-TM3 nhận điện từ lưới điện địa phương 22 kV.
 • 01 ngăn lộ tổng 220kV của MBA AT2.
 • 01 MBA 220/110/10kV AT2.
 • 01 Ngăn lộ tổng 110kV của MBA AT2.

Trong đó hệ thống điều khiển máy tính (Trạm thao tác, máy tính chủ, mạng LAN,…) được trang bị có cấu hình đơn đảm bảo cho cả các ngăn lộ dự phòng theo quy hoạch.

Phần xây dựng

 • Xây dựng cơ sở hạ tầng toàn trạm: San nền, mái taluy, tường chắn, cổng và hàng rào, đường trong và ngoài trạm, hệ thống cấp, thoát nước.
 • Thi công và lắp dựng hệ thống móng cột, Cột xà thép của sân phân phối 220kV, 110kV.
 • Thi công chế tạo và lắp dựng hệ thống móng trụ, trụ đỡ thiết bị của sân phân phối 220kV, 110kV.
 • Xây dựng hệ thống mương cáp.
 • Thi công 1 móng máy biến áp 220kV-125MVA trong giai đoạn 1 và 1 móng máy biến áp 220kV-125MVA trong giai đoạn 2, móng cột, trụ đỡ thiết bị.
 • Xây dựng nhà điều khiển trung tâm, nhà quản lý vận hành, nhà trạm bơm, nhà thường trực, bể nước chữa cháy và bể dầu sự cố.
 • Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho toàn trạm.
 • Xây dựng tuyến đường dây 220kV đấu nối TBA vào đường dây 220kV Đắk Nông – TBA 220kV Điện Phân Nhôm và 22kV cấp điện tự dùng.
 • Hoàn thiện mặt bằng, thi công hệ thống cây xanh, thảm cỏ.
 • Và các công việc khác.