Quá trình thi công xây dựng thủy điện Hạ Sê San 2
2018-01-01

Quá trình thi công xây dựng thủy điện Hạ Sê San 2

Mục tiêu tiến độ tổng thể dự án:

 • Tháng 1 năm 2015: tổ chức ngăn dòng chảy chính.
 • Tháng 12 năm 2017: phát điện tổ máy đầu tiên.
 • Tháng 11 năm 2018: phát điện tổ máy cuối cùng.

 

Quá trình thực hiện và tiến độ thi công đến nay:

 • Giai đoạn chuẩn bị dự án: 17 tháng (từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2014);
 • Giai đoạn chuẩn bị xây dựng: 11 tháng (từ tháng 02/2014 đến tháng 12/2014);
 • Thời gian xây dựng công trình chính: 36 tháng (từ tháng 01/2015 đến tháng 12/ 2017);
 • Thời gian lắp đặt và thử nghiệm các tổ máy tiếp theo của dự án: 11 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018).
 • Thời gian hoàn tất dự án: 5 tháng (từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019).

 

Các mốc thời gian chính:

 • Ngăn dòng chảy chính vào tháng 01/2015,
 • Phát điện của tổ máy đầu tiên vào tháng 12/2017,
 • Vận hành tất cả các tổ máy vào tháng 11/2018,
 • và hoàn tất dự án vào tháng 4/2019.

 

Kết quả đạt được đến nay:

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 1/2014 đến nay tiến độ thực hiện của dự án đang đảm bảo theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 năm 2017:

 • Ngày 28/11/2017: Tổ máy 1 hoàn thành và khởi động vượt tiến độ 01 tháng. Ngày 09/12/2017 phát điện chính thức nối lưới điện truyền tải Quốc gia Campuchia.
 • Ngày 30/12/2017: Phát điện chính thức Tổ máy 2.
 • Ngày 05/4/2018: Phát điện chính thức Tổ máy 3.
 • Sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Hạ Sê San 2 tính đến ngày 24/3/2018: 215,8 triệu kWh.