Trạm biến áp 500kV
2020-03-05

Trạm biến áp 500kV

TT DỰ ÁN HÌNH ẢNH
01

TBA 500kV Lai Châu:  

 • TBA 220kV kiểu ngoài trời với quy mô 02 MBA 500/220/35kV – 450MVA; 02 MBA 220/110/22kV – 250MVA; HTPP 220kV ; HTPP 500-220-110kV và tự dùng:
 • Các tủ điều khiển – bảo vệ, hệ thống điều khiển máy tính và hệ thống tự dùng đặt trong nhà điều khiển; HT PCCC, …
 • Đoạn đường dây mạch kép 500kV dài 1,5 km.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – Ban QLDA các công trình điện Miền Trung.

Đã hoàn thành tháng 12/2017

02

Nâng công suất MBA 500/200kV tại SPP 500kV Vũng Áng: 

 • Lắp đặt MBA 900MVA-500/220/35kV thay thế cho MBA 450MVA-500/220/35kV hiện có.
 • Thay thế dao cách ly, biến dòng điện 220kV và thay thế dây dẫn từ SPP 220kV NMNĐ Vũng Áng 1 đến MBA 900MVA-500/220/35kV.
 • Cải tạo, bổ sung giàn ống thanh cái 35kV. Lắp đặt kháng điện 35kV.
 • Hoàn thiện hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ, PCCC,

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – Ban QLDA các công trình điện Miền Trung.

Đã hoàn thành tháng 12/2017

03

TBA 500kV Lai Châu: (Giai đoạn 2)

 • Lắp đặt mới MBA AT1 500/220/35kV – 450MVA.
 • Lắp đặt mới MBA AT4 220/110/22kV – 250MVA.
 • Lắp mới ngăn lộ tổng 220kV, 110kV MBA AT4.
 • Lắp đặt bổ sung biến điện áp 500kV cho thanh cái C51.
 • Lắp đặt biến điện áp 35kV cho MBA 500kV AT1 lắp mới và MBA 500kV AT2 hiện hữu.
 • Nâng cấp, cải tạo, cấu hình bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ – SCADA phù hợp với quy mô lắp mới của dự án.
 • Bổ sung hệ thống đo đếm mua bán điện cho ngăn lộ tổng 110kV MBA AT4.
 • Hoàn thiện hệ thống SCADA cho các thiết bị lắp mới.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia – Ban QLDA các công trình điện Miền Trung.

Đã hoàn thành tháng 03/2020