Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2017.
2018-01-18

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2017.

Cong bo TT ky HD kiem toan (signed)