Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức từ 9-13/8/2021
2021-08-08

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức từ 9-13/8/2021

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

– Công ty cổ phần EVN Quốc tế (Mã chứng khoán: EIC) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/8/2021 và chốt chi trả ngày 10/8/2021.

– Công ty cổ phần May Nam Định (Mã chứng khoán: NJC) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/8/2021 và chốt chi trả ngày 10/8/2021.

– Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện miền Bắc 2 (Mã chứng khoán: ND2) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/8/2021 và chốt chi trả ngày 10/8/2021. 

– Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam (Mã chứng khoán: VPD) trả cổ tức với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/8/2021 và chốt chi trả ngày 10/8/2021.

– Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ (Mã chứng khoán: SBH) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 10/8/2021 và chốt chi trả ngày 11/8/2021. 

– Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (Mã chứng khoán: PAC) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/8/2021 và chốt chi trả ngày 13/8/2021. 

– Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á (Mã chứng khoán: HDA) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/8/2021 và chốt chi trả ngày 16/8/2021. 

– Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (Mã chứng khoán: PSW) trả cổ tức với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021./.

https://bnews.vn/8-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-tuan-tu-9-13-8/206359.html

Theo bnews.vn