Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2018-01-18

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

HĐQT Công ty Cổ phần EVN Quốc tế thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

1. Thời gian: 08h00 ngày 27/04/2017 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (ĐT liên hệ của khách sạn: 0236.631 788; 0236. 631 888).

(chi tiết như file đính kèm)

Thu moi hop ĐHDCD EVNI 2017