VĂN HOÁ EVNGENCO1
2023-12-07

VĂN HOÁ EVNGENCO1

Trên cơ sở kế thừa các giá trị văn hoá EVN và bổ sung, làm sâu sắc thêm bản sắc văn hoá của Người EVNGENCO1, bộ tài liệu Văn Hoá doanh nghiệp EVNGENCO1 đã ra đời.
Mời quý vị theo dõi chi tiết tại clip dưới đây.
Văn hóa doanh nghiệp EVNGENCO1