Hòa lưới Tổ máy số 3 – Thủy điện Hạ Sê San 2

2018-04-14