CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN
2024-05-09

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN

Những năm gần đây thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, sự gia tăng của các thảm họa thiên nhiên trong thời gian qua đã gây ra những hậu quả rất đau lòng về con người và tổn thất nặng nề về tài sản.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT 15-22/5/2024 tại vân bản số 879/EVNGENCO1-ATMT ngày 06/05/2024 và các chỉ đạo khác tại văn bản số 878/EVNGENCO1-ATMT ngày 06/05/2024 về việc Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2024, Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) triển khai hưởng ứng với nội dung “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”, tuyên truyền các kỹ năng an toàn qua hình ảnh dưới đây.

Bùi Thị Tuyết – Phòng Tổng hợp.