Đại hội chi bộ EVNI nhiệm kỳ 2022 – 2025
2022-10-21

Đại hội chi bộ EVNI nhiệm kỳ 2022 – 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ (EVNI) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

 Ngày 20/10/2022, Chi bộ Công ty cổ phần  Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội diễn ra đảm bảo thực hiện đúng theo Quy chế làm việc và Nội quy của Chi bộ.

Đại hội đã xem xét các nội dung báo cáo chính trị kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế. Các ý kiến tham luận, góp ý của đại diện các Phòng ban được đánh giá cao bởi tính thiết thực.

Tại Đại hội, ông Lê Vũ Ninh – Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.  Mặc dù trong bối cảnh chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt làm ảnh hưởng đến dịch vụ Tư vấn; tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho; triển khai có hiệu quả, kịp thời các Nghị quyết của cấp trên; duy trì phát huy sự đoàn kết nội bộ, tạo nên sức mạnh, góp phần thắng lợi nhiệm vụ hàng năm; chăm lo đào tạo đội ngũ CBNV và nâng cao đời sống của CBNV.

Ảnh Ông Lê Vũ Ninh báo cáo chính trị kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025

Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế được ghi nhận và khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các Nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất.

Ảnh Ông Trương Quang Minh Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đạt được nhiều kết quả tốt như:

Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 2: Thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) và phần vốn góp tại HLSS2; kịp thời có ý kiến với vai trò cổ đông, đồng thời phối hợp với các cổ đông khác trong HLSS2 đảm bảo mục tiêu HLSS2 hoạt động có hiệu quả. Đến 31/08/2022, nhà máy phát điện hòa lưới 1.257 triệu kWh (đạt 71,42% kế hoạch năm 2022 và đạt 135% so với sản lượng cùng kỳ năm 2021). Sản lượng điện phát luỹ kế là 7,59 tỷ kWh. Trong các năm 2020, 2021 và 2022, HLSS2 đã tiến hành phân phối cổ tức các năm 2019, 2020 và 2021, qua đó EVNI đã nhận tổng số tiền tương ứng là 10,15 triệu USD (sau thuế), thu hồi 100% vốn đầu tư vào dự án.

Đối với công tác Tư vấn giám sát: Hoàn thiện năng lực đảm bảo cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát các dự án Năng lượng, đến nay Công ty đã thực hiện hoàn thành hơn 70 Hợp đồng tư vấn giám sát (Công trình Đường dây và Trạm biến áp đến 500kV; công trình năng lượng tái tạo với hai dự án Năng lượng mặt trời với tổng công suất 500MW và hai dự án điện gió với tổng công suất 200MW…). Đạt doanh thu hơn 60 tỷ đồng, đặc biệt đã tạo dựng được uy tín, chất lượng dịch vụ  mang đến sự hài lòng cho Chủ đầu tư.

Đại hội Chi bộ cũng nhận được sự chỉ đạo của ông Nguyễn Nam Thắng – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO1. Ông cho biết “Ông rất vui mừng khi trở lại Ngôi nhà EVNI, nơi ông đã từng công tác 08 năm. Đến nay, với sự lãnh đạo của Chi bộ và những nỗ lực của CBNV, Công ty đã có nhiều khởi sắc, thành công, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.”

Ảnh: Ông Nguyễn Nam Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới, nhiệm kỳ 2022-2025 với 03 đồng chí. Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, ông Trương Quang Minh – Bí thư chi bộ đã tái khẳng định các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho CBCNV và đem lợi nhuận đến cổ đông.

 

 Ảnh :  Đảng viên bỏ phiếu, biểu quyết

Ảnh: Chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục theo đuổi những sứ mệnh và chính sách đã xác định, mạnh dạn có những đổi mới về phương pháp quản lý, phương án kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ, đoàn kết và tăng cường hợp tác cả bên trong lẫn bên ngoài; cùng với sự kiên tâm và bền chí vượt qua khó khăn, thử thách, Công ty nhất định sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Theo: Bùi Thị Tuyết, CV Phòng Tổng hợp –EVNI.