Hòa lưới thành công Tổ máy số 7 – Thủy điện Hạ Sê San 2
2018-10-01

Hòa lưới thành công Tổ máy số 7 – Thủy điện Hạ Sê San 2

Theo thông báo của Ban Điều hành Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia), Tổ máy số 7  đã được ắp đặt hoàn thành và chạy thử thách 72h thành công vào ngày 13/9/2018.

Như vậy, đến nay Nhà máy thủy điện Hạ Sê San 2 đã vận hành được 7/8 tổ máy. Tổ máy số 8 dự kến sẽ hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành trong tháng 10/2018.

– Tổ máy 1: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 09/12/2017;

– Tổ máy 2: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 30/12/2017;

– Tổ máy 3: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 05/04/2018;

– Tổ máy 4: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 10/05/2018;

– Tổ máy 5: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 18/06/2018;

– Tổ máy 6: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 19/07/2018;

– Tổ máy 7: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 13/09/2018;

*Tổng sản lượng điện của nhà máy phát lên luới truyền tải Campuchia:

+ Tính đến ngày 31/12/2017:    38.766.000 kWh.

+ Tính đến ngày 30/09/2018: 724.021.200 kWh.