Nghị quyết bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
2023-06-23

Nghị quyết bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

NQ HDQT bo nhiem Nguoi phu trach quan tri kiem Thu ky_signed