Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) Gấp rút thực hiện công tác Chuyển đổi số song song với hoạt động Sản xuất kinh doanh
2023-04-24

Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) Gấp rút thực hiện công tác Chuyển đổi số song song với hoạt động Sản xuất kinh doanh

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tháng 4/2023, EVNI đã hoàn thiện việc triển khai phần mềm quản lý công văn công việc Digital Office (D-O) tại đơn vị.

Sau hơn mười lăm năm thành lập và hoạt động, công tác Văn thư Lưu trữ tại Đơn vị đã được triển khai trên các phần mềm dùng chung của EVN/EVNGENCO1 và lưu trữ trên điện toán đám mây, máy chủ đặt tại đơn vị. Đến nay được sự thống nhất từ Tổng công ty phát điện 1, EVNI đã phối hợp với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT) hoàn thành việc triển khai D-O tại đơn vị từ tháng 4/2003.

 

(Đào tạo và triển khai D-O tại EVNI)

Sau một tuần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đến nay Công ty đã đi vào áp dụng, sử dụng D-O, Qua đó Lãnh đạo công ty đã có những chỉ đạo thực hiện triệt để văn phòng số trong toàn Công ty, CBCNV đã bước đầu tiếp cận, thực hiện soạn, đăng ký văn bản, xử lý; chỉ đạo điều hành trên hệ thống văn phòng số, không sử dụng văn bản giấy, đồng thời thay đổi nhận thức, vận dụng tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp Lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.

Việc áp dụng D-O tại đơn vị đã đáp ứng kịp thời, nhanh chóng luồng thông tin, góp phần rất tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty, tiết giảm thời gian và chi phí cho hoạt động chung của Công ty.

Bùi Thị Tuyết – Phòng Tổng hợp.