Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2020-07-02

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 26/06/2020, Công ty CP EVN Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Đà Nẵng.

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông Pháp nhân và 09 cổ đông thể nhân đại diện cho 93,61% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019. Dưới góc độ đánh giá chung, mặc dù năm 2019 có nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được khá khả quan, cụ thể như sau:

Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 2: năm 2019, dự án đã hoàn thành và thực hiện việc sản xuất điện với mục tiêu tối đa hiệu quả, nhà máy vận hành an toàn và ổn định, hoàn thành các hạng mục dở dang và các mục tiêu kế hoạch năm 2019. Đến 31/12/2019, nhà máy phát điện hòa lưới 1.604 triệu kWh đạt 92% kế hoạch sản xuất điện năm 2019.

Đối với hoạt động tư vấn giám sát: trong năm 2019, EVNI thực hiện 18 hợp đồng TVGS, trong đó đã hoàn thành 12 hợp đồng. Tổng doanh thu từ công tác TVGS đạt 7.001 triệu đồng, tăng hơn 93,4% so với doanh thu năm 2018. Lợi nhuận từ công tác tư vấn giám sát đạt: 2,75 tỷ đồng tăng 82% so với năm 2018

Đặc biệt, công tác Tư vấn của Công ty đã có sự thay đổi đột phá. Công ty đã bước đầu tiếp cận, trở thành đối tác của Chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo ngoài ngành điện với Hợp đồng TVGS dự án ĐMT Long Thành 1; Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1. Ngoài ra, Công ty đang tiếp xúc, làm việc với các Chủ đầu tư của các dự án ĐMT khác tại Ninh Thuận.

Hoạt động năm 2019 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không vượt quá tổng các khoản thu. Công ty triệt để thực hiện tiết kiệm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông  thông qua, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quản lý chi phí hoạt động. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 116% so với kế hoạch đã đề ra. Tỷ lệ cổ tức năm 2019: 3%.

Về kế hoạch năm 2020, Công ty vẫn tập trung duy trì theo dõi, quản lý phần vốn góp tại dự án Thủy điện Hạ SeSan 2, các dự án Sekong, Nậm Mô 1, Hạ Sesan 1/5.. và đẩy mạnh thực hiện công tác Tư vấn giám sát tại các công trình/ dự án nội địa đồng thời Mở rộng công tác TVGS đến các dự án Điện mặt trời, điện gió…

Năm 2020, Công ty có nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 với giá trị 1,72 triệu USD. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy việc đầu tư dự án mang lại hiệu quả. Kế hoạch năm 2020, tỷ lệ cổ tức EVNI là 7%.

Ban lãnh đạo cùng tập thể CBNV Công ty cam kết nỗ lực, phấn đấu, đồng sức đồng lòng, vượt qua mọi gian khó, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội.