Hòa lưới thành công tổ máy số 3 – Thủy điện Hạ Sê San 2
2018-04-10

Hòa lưới thành công tổ máy số 3 – Thủy điện Hạ Sê San 2

          Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 08/04/2018, đoàn công tác Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) gồm các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban điều hành và đại diện cổ đông  EVNI đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia để chuẩn bị cho công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của EVNI dự kiến vào tháng 6 năm 2018.

            Tại nhà máy thủy điện Hạ Sê San 2, đoàn công tác đã được đại diện Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) báo cáo về Tổ máy số 3 đã chính thức vận hành hòa lưới thành công vào ngày 05/4/2018 và tóm tắt các mốc tiến độ thi công của dự án và kết quả phát điện tính đến thời điểm hiện nay như sau:

– Tổ máy 1: Đã hoàn thành và phát điện chính thức vào ngày 09/12/2017;

– Tổ máy 2: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 30/12/2017;

– Tổ máy 3: Đã hoàn thành đúng tiến độ và phát điện hòa lưới vào ngày 05/4/2018.

*Tổng sản lượng điện của nhà máy phát lên luới truyền tải Campuchia đến nay:

+ Tính đến ngày 31/12/2017: 37.578.440 kWh.

+ Tính đến ngày 12/4/2018: 219.009.670 kWh.

Kế hoạch lắp đặt thiết bị, 5 tổ máy còn lại sẽ được hoàn thành theo các mốc tiên độ như sau:

– Tổ máy số 4: 30/04/2018

– Tổ máy số 5: 15/06/2018

– Tổ máy số 6: 31/07/2018

– Tổ máy số 7: 15/09/2018

– Tổ máy số 8: 31/10/2018

          Hội đồng quản trị EVNI đã đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành HLSS2 đảm bảo tiến độ thi công và phát điện của dự án mà Đại hội đồng cổ đông Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 đã thông qua vào tháng 4/2017.

          Năm 2018 là năm hoàn thành việc lắp đặt cả 8 tổ máy, và hiện nay dự án đã đi vào sản xuất phát điện, nên Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 đã lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào cuối tháng 5 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho quyền lợi các cổ đông của HLSS2.

(Dương Thành Nhân – Phòng Tổng hợp EVNI)