Công đoàn EVNGENCO1 chúc mừng EVNI đạt thành tích năm 2017
2018-02-12

Công đoàn EVNGENCO1 chúc mừng EVNI đạt thành tích năm 2017

Ngày 02/02/2018, đồng chí Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 đã đến thăm và chúc mừng tập thể và Lãnh đạo EVNI đã đạt nhiều thành tích trong năm 2017.

Một mùa xuân mới đang đến gần, toàn thể cán bộ, nhân viên EVNI tiếp tục hướng đến nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018 với nhiều niềm hứng khởi mới.

(Theo EVNI – Dương Thành Nhân, Phòng Tổng hợp)