EVNI Tổng kết công tác 2017 & Hội nghị Người lao động 2018
2018-02-12

EVNI Tổng kết công tác 2017 & Hội nghị Người lao động 2018

Ngày 10/02/2018, Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 tại trụ sở chính EVNI, nhằm phát huy quyền làm chủ của tập thể người lao động trong việc tham gia xây dựng phát triển doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời, Ban Điều hành EVNI cũng đã tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Quang Cương – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1.
Tại Hội nghị, Ông Trương Quang Minh – Tổng Giám đốc đã tóm tắt lại kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm 2017 và tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển kinh doanh trong thời gian tới trước toàn thể CBCNV lao động của EVNI.

Hội nghị đã diễn ra với tinh thần đối thoại rất cởi mở giữa Ban TGĐ công ty và Người lao động.

Kết thúc Hội nghị, Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 đã được ký mới giữa Ông Lê Thanh Khoa, Chủ tịch Công đoàn, đại diện cho Người lao động và Ông Trương Quang Minh, Tổng Giám đốc – Người sử dụng lao động, trong niềm hân hoan với nhiều thành tích mà EVNI đã đạt được trong năm 2017, trong không khí cận ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc càng làm buổi Hội nghị thêm phần phấn chấn.

Ông Nguyễn Quang Cương – Phó TGĐ EVNGENCO1 chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần EVN Quốc tế.

(Theo EVNI: Dương Thành Nhân – Phòng Tổng hợp)