Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
2020-05-15

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, ngày 12/05/2020, tại Văn phòng Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.

Chi bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế được thành lập từ tháng 01/2008 trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn điện lực Việt Nam với 6 đảng viên. Ngày 10/05/2017 Chi bộ EVNI được chuyển giao về Đảng ủy cơ quan Tổng Công ty Phát điện 1 và hiện nay Chi bộ có tổng số 11 đảng viên.

Đại hội Chi bộ lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; kiện toàn bộ máy nhân sự Chi ủy chi bộ, lựa chọn và bầu vào Chi ủy Chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại đội được vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Doãn Thành – UVBTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội Chi bộ đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy đương nhiệm, khẳng định những việc đã làm được, những việc chưa làm được; tìm ra nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo; đồng thời đã thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chính để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần Dân chủ – Trí tuệ – Đoàn kết, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ  nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty phát điện 1 với 5 đồng chí;

Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tích cực chủ động, sáng tạo hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết gắn bó cùng tập thể CBCNV trong đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ  nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông hàng năm; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, hướng tới đại hội Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp tới dự và chỉ đạo đại hôi, đồng chí Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 tặng quà CBNV nhân tháng Công nhân. Thay mặt CBNV Công ty đồng chí Lê Thanh Khoa – Chủ tịch Công đoàn bày tỏ cám xúc và cám ơn chân thành đến sự quan tâm của Lãnh đạo Công đoàn EVNGENCO1, nó thực sự là món quà ý nghỉa đến cabs bộ tham gia TVGS tại hiện trường

(Đồng chí Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 trao quà CBCNV nhân tháng Công nhân)

Phòng Tổng hợp – EVNI