Văn hóa học tập tại EVNI
2024-03-29

Văn hóa học tập tại EVNI

Văn hóa học tập là một trong những yếu tố văn hoá đặc trưng của thời đại số, đem lại lợi ích bền vững cho cả cá nhân và Công ty. Khi đề cao văn hóa học tập, chúng ta sẽ nhận lại một số lợi ích cơ bản như sau:

  • Nhân viên được trang bị kiến thức và kỹ năng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc và lợi nhuận của Công ty;
  • Khai phá được tài năng tiềm ẩn của nhân viên;
  • Tăng tính đoàn kết, chia sẻ nội bộ và độ hài lòng của nhân viên;
  • Tăng độ linh hoạt và khả năng thích ứng của Công ty trước sự thay đổi của xu hướng, thị trường và các tác động khác.

Nắm bắt  tầm quan trọng đó, Lãnh đạo EVNI tập trung  xây dựng và phát triển văn hóa học tập tại Đơn vị qua nhiều hình thức: đào tạo tập trung; đào tạo trực tuyến; tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức.

Đầu năm 2024, Công ty phát động thi đua phong trào học tập tại đơn vị qua hệ thống Elearning của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo văn bản số 50/TB-EVNI ngày 29/01/2024. Tại đây, người lao động chủ động được thời gian học, chủ động tìm hiểu và học một số bài  theo nhu cầu cá nhân để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đồng thời nắm rõ một số kiến thức thực tế trong đời sống, đảm bảo an toàn, đầy đủ kỹ năng, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Đợt phát động phong trào học tập lần này, CBNV tập trung các khóa học cơ bản về An toàn vệ sinh lao động như: hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy; quy định làm việc trên cao; quy định an toàn khi sử dụng phương tiện làm việc; Phương pháp tách người ra khỏi nguồn điện và sơ cấp cứu người bị điện giật; hướng dẫn an toàn khi sử dụng công nghệ số… và một số bài học về chuyên môn nghiệp vụ theo từng phòng.

Ngay từ khi phát động phong trào, CBNV đã hăng hái tìm kiếm các khóa học phù hợp, rôm rả trao đổi các kiến thức đã học và kết quả sau mỗi bài học.

Hình ảnh: CBNV  Công ty học tập trong giờ  nghỉ trưa

Văn hóa học tập không tự nó xuất hiện mà chúng ta cần đặt những viên gạch nền móng  và sau quá trình xây dựng để biến nó trở thành một ngôi nhà bền vững. Vậy chúng ta phải làm thế nào để duy trì sự tích cực và nhiệt huyết đó?

  • Đối với cá nhân: học tập thường là một hoạt động độc lập, cá nhân tự tạo thói quen học tập, tích cực trao đổi, chia sẻ kiến thức đã học.
  • Đối với Công ty: mang tính chất hỗ trợ, tương hỗ lẫn nhau, vì vậy Công ty cần cổ vũ văn hóa học tập có chiến lược; duy trì các đợt phát động thi đua học tập; khuyến khích, động viên nhân viên có kết quả tốt trong học tập.

Hình ảnh: CBNV EVNI tại công trường trao đổi bài học sau giờ làm việc

Điều quan trọng thấy rằng các nền văn hóa được tạo thành từ một loạt các tiểu văn hóa. Chúng ta, mỗi cá thể trong tập thể ấy hãy cùng nhau không ngừng học tập, nâng cao kiến thức để xây dựng Văn hóa học tập EVNI bền vững.

Hình ảnh: CBNV làm việc tại văn phòng trao đổi các kỹ năng về PCCC và một số bài chuyên môn nghiệp vụ

Bùi Thị Tuyết – Phòng Tổng hợp.