Công ty cổ phần EVN Quốc tế tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 – Hội nghị Người lao động năm 2020
2020-02-02

Công ty cổ phần EVN Quốc tế tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 – Hội nghị Người lao động năm 2020

Ngày 16/01/2020, Công ty cổ phần EVN Quốc tế  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Quang Cương – Thành viên HĐTV, Tổng công ty Phát điện 1, Ông Trần Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn và toàn thể Cán bộ nhân viên EVNI.           Ông Lê Vũ Ninh PTGĐ – trình bày báo cáo tổng kết tạo hội nghị

Thay mặt Ban TGĐ Ông Lê Vũ Ninh – Phó Tổng Giám đốc EVNI đã trình bày báo cáo Tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Trong năm 2019, người đại diện phần vốn của EVNI tại Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (Vương quốc Campuchia) đã thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý phần vốn góp tại dự án. Dự án đã hoàn thành và thực hiện việc sản xuất điện với mục tiêu tối đa hiệu quả, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn và ổn định, hoàn thành các hạng mục dở dang và các mục tiêu kế hoạch năm 2019. Đến 31/12/2019, nhà máy phát điện hòa lưới 1.604 triệu kWh đạt 92% kế hoạch sản xuất điện năm 2019.

Để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống CBCNV, Công ty đã chủ động, nỗ lực tìm kiếm thêm các công việc như Tư vấn QLDA và Tư vấn giám sát. Trong năm 2019, EVNI thực hiện 18 hợp đồng TVGS, trong đó đã hoàn thành 12 hợp đồng. Tổng doanh thu từ công tác TVGS đạt 7.001 triệu đồng tăng hơn 93,4% so với doanh thu năm 2018. Lợi nhuận từ công tác tư vấn giám sát đạt: 2,75 tỷ đồng tăng 82% so với năm 2018. Các công tác quản trị, văn phòng, đào tạo, lao động tiền lương cũng như các hoạt động đoàn thể cũng luôn được chú trọng, đảm bảo công ty hoạt động tiết kiệm, hiệu quả.

Thay mặt Công đoàn Công ty Ông Lê Thanh Khoa – Chủ tịch Công đoàn đã trình bày Báo cáo thực hiện thỏa ước lao động. Báo cáo ghi nhận kết quả tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các kiến nghị của người lao động; và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2019, Công ty phối hợp với tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Công ty luôn đảm bảo công bằng trong đánh giá, đề bạt, dân chủ trong công việc, chú trọng xây dựng văn hóa EVNI, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thỏa ước lao động tập thể; chăm lo công tác đào tạo cho đội ngũ CBCNV để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về năng lực. Năm 2019, không có yêu cầu đối thoại, không có khiếu nại, tố cáo từ Người lao động.

Ông Trần Việt Anh – PTGĐ EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Trần Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO1 đã ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu quyết tâm của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV EVNI hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019, đồng thời chỉ đạo EVNI trong năm 2020 thực hiện tốt 8 mục tiêu nhiệm vụ trong đó đặc biệt tăng cường sự quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2, bảo toàn vốn góp, theo dõi hoạt động SXKD của công ty và đôn đốc thực hiện việc phân chia cổ tức cho các cổ đông; Phát huy hơn nữa hoạt động tư vấn giám sát, tìm kiếm thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hoàn thành việc nghiệm thu, thanh quyết toán các hợp động tư vấn giám sát; Định hướng chỉ đạo, giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đồng thời xây dựng và phát triển EVNI trong thời gian đến.

Ô. Trương Quang Minh – Chủ tịch kiêm TGĐ phát biểu tổng kết hội nghị

Tiếp thu ý kiên chỉ đạo, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của EVNGENCO1 trong những năm qua. EVNI sẽ tiếp thu và tổ chức thực hiện những ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO1. Đồng thời, khẳng định tập thể CBCVN EVNI sẽ tiếp tục đoàn kết hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2020. 

Ô. Nguyễn Quang Cương – Thành viên HĐTV EVNGENCO1 trao bằng khen của TGĐ – EVNGENCO1  cho tập thể và cá nhân đặt thành tích suất sắc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2029

Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghi Người lao động năm 2020 Công ty Cổ phần EVN Quốc tế đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Trương Quang Minh – Tổng Giám đốc kêu gọi toàn thể CBCNV EVNI cùng quyết tâm, đoàn kết hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020. Nhân dịp năm mới, Lãnh đạo Công ty kính chúc toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Lãnh đạo EVNGENCO1 tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với tập thể CBNV EVNI

Phòng Tổng Hợp – EVNI