Công ty cổ phần EVN Quốc tế tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023
2023-01-09

Công ty cổ phần EVN Quốc tế tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023

Ngày 05/01/2023, Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Hội nghị đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 vừa qua.

Về tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Hữu Thịnh – TVHĐTV – Tổng Giám đốc, Ông Phạm Viết Hùng – TVHĐTV, Ông Lê Hải Long – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO1, Ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn và đại diện các  Ban chuyên môn của Tổng công ty Phát điện 1, cùng toàn thể CBCNV Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh  năm 2022 và kế hoạch năm 2023, ông Lê Vũ Ninh – Tổng Giám đốc Công ty cho biết trong năm 2022 Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD gặp không ít khó khăn thách thức, ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến hoạt động của Công ty cũng như đời sống của CBNV. Dù vậy, Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, tìm các biện pháp, điều hành có hiệu quả, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm của ĐHĐCĐ giao.

Ảnh: Ông Lê Vũ Ninh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Năm 2022 khép lại với những kết quả nổi bật về hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện 29 Hợp đồng TVGS, giá trị 19,6 tỷ đồng; hoàn thành đóng điện các dự án tiêu biểu: ĐZ 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân và đấu nối TBA 500kV Thuận Nam; ĐZ 220kV Ninh Phước – Thuận Nam; ĐZ 500kV Quảng Trạch – Vũng áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch; Công tác đâu thầu với 10 gói thầu đạt 9,27 tỷ đồng …

Kết quả SXKD của EVNI năm 2022

Bên cạnh những thành quả đạt được, EVNI vẫn còn các khó khăn  như: tỷ lệ sở hữu vốn của EVNI tại HLSS2 thấp nên NĐĐ không chủ động được trong việc quyết định thời gian và tỷ lệ phân phối cổ tức; về công tác TVGS thì tỷ suất lợi nhuận giảm do sự cạnh tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng lớn; về lĩnh vực năng lượng tái tạo đến nay chưa có cơ chế, chính sách phát triển  nguồn nên hoạt động SXKD của Công ty ảnh hưởng mạnh mẽ.

Trong khó khăn, Lãnh đạo Công ty và CBNV đồng sức đồng lòng và sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 1, các Ban chức năng Tổng Công ty phát điện 1, EVNI cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Công ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua đối với đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt  Nam.

Ảnh: Tập thể EVNI và ông Trương Quang Minh nhận Bằng khen của UBQLVNN

Ảnh: Tập thể EVNI nhận Cờ thi đua, cá nhân ông Trương Quang Minh, Lê Vũ nhận Giấy khen của EVN

Ảnh: Tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của EVNGENCO1

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Viết Hùng – Thành viên Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần EVN Quốc tế, biểu dương Nhóm người đại diện đã phối hợp kịp thời với Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đạt được kết quả tốt đẹp. Bước sang năm 2023, EVNI vẫn phải đối mặt với những khó khăn thử thách, tập thể ban lãnh đạo và CBCNV cần cố gắng hơn nữa, phát huy các tiềm năng vốn có để làm hành trang tiếp tục thực hiện mục tiêu mới, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2023..

Ảnh: Ông Phạm Viết Hùng –TV HĐTV EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo tại  Hội  nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT, trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của EVNGENCO1 trong những năm qua. EVNI sẽ tiếp thu và tổ chức thực hiện những ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO1. Đồng thời, khẳng định tập thể CBCVN EVNI sẽ tiếp tục đoàn kết hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2023.

Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của EVNI thành công tốt đẹp với sự góp sức lao động trong 365 ngày qua và tề tựu về trụ sở tham dự gần như đầy đủ của CBNV Công ty.

Những thách thức, khó khăn mà Công ty phải đối mặt trong năm tới còn rất lớn, Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể CBCNV EVNI cùng quyết tâm, đoàn kết thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD trong năm mới./.

Theo:Bùi Thị Tuyết -Phòng Tổng hợp, EVNI.