Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
2021-02-03

Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 21/01, Công ty Cổ phần EVN Quốc tế đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Về tham dự hội nghị có đại diện Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn và các Ban chuyên môn của Tổng công ty Phát điện 1, cùng toàn thể CBCNV Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh  năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ông Lê Vũ Ninh – Tổng Giám đốc Công ty cho biết trong năm 2020 Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt làm ảnh hưởng đến dịch vụ Tư vấn; tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt vượt hầu hết các chỉ tiêu về SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2020 đã khép lại với những kết quả nỗi bật về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là Công ty đã nhận được cổ tức lần đầu từ dự án Thủy điện Hạ Sê San 2, đồng thời hoạt động dịch vụ Tư vấn đạt vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn khó khăn như (i) Việc tìm kiếm đối tác để chuyển giao, nhằm thu hồi chi phí đã thực hiện của các dự án: Thủy điện Sê Kông, Hạ Sê San 1/5 (Campuchia) và thủy điện Nâm Mô 1 (Lào); (ii) Công tác thu hồi công nợ trong hoạt động TVGS đối với các Chủ đầu tư là tư nhân còn chậm.

Kết quả SXKD của EVNI năm 2020

Năm 2020, Công ty được vinh dự được Tập đoàn điện lực Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2020. Những kết quả như đã có được là sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Công ty. Đồng thời nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Chủ đầu tư các dự án do Công ty cung cấp dịch vụ Tư vấn; nhờ sự đồng hành của các đối tác thời gian qua. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 1, các Ban chức năng của Tổng Công ty phát điện 1.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Cương – Thành viên Hội đồng thành viên EVNGENCO1 ghi nhận nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần EVN Quốc tế, biểu dương Nhóm người đại diện đã phối hợp kịp thời với Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đạt được kết quả tốt đẹp. Bước sang năm 2021, EVNI vẫn phải đối mặt với những khó khăn thử thách, tập thể ban lãnh đạo và CBCNV cần phát huy nội lực thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ trong đó đặc biệt tăng cường sự quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2, bảo toàn vốn góp, theo dõi hoạt động SXKD của công ty và đôn đốc thực hiện việc phân chia cổ tức cho các cổ đông; Phát huy hơn nữa hoạt động tư vấn giám sát, tìm kiếm thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hoàn thành việc nghiệm thu, thanh quyết toán các hợp động tư vấn giám sát; Định hướng chỉ đạo, giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đồng thời xây dựng và phát triển EVNI trong thời gian đến.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT, trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của EVNGENCO1 trong những năm qua. EVNI sẽ tiếp thu và tổ chức thực hiện những ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO1. Đồng thời, khẳng định tập thể CBCVN EVNI sẽ tiếp tục đoàn kết hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2021.

Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EVNI đã thành công tốt đẹp. Những thách thức, khó khăn mà Công ty phải đối mặt trong năm tới còn rất lớn, Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể CBCNV EVNI cùng quyết tâm, đoàn kết thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

Phòng Tổng hợp EVNI